tehetsegpont logo

 TEHETSÉGPONT A VELENCEI  ÁLTALÁNOS  ISKOLÁBAN

          tehetsegpont logo         

Bemutatkozás

Intézményünkben egyre nagyobb figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, a tehetséges és motivált tanulókkal való foglalkozásra. Három éve REGISZTRÁLT TEHETSÉGPONT-ként működünk és a 2017-18-as tanévben a két tanítási nyelvi program elnyerte az EURÓPAI TEHETSÉGPONT címet is.

Szeretnénk megteremteni annak a lehetőségét, hogy tanulóink minél több területbe kóstolhassanak bele, szélesedjen látókörük, számukra ismeretlen, új feladatokkal találkozzanak, ezáltal fejlődjön énképük és önismeretük is. 2018. szeptembere óta Tehetség munkaközösséget is működtetünk, melynek vezetője Segesdiné Sárközi Anna kolléganőnk.

Tanulóinkat jelenleg két területen - matematika és angol - tudjuk fejleszteni, de később tervezzük további területek bevonását is. Matematika területen öt tehetségműhelyt működtetünk. A 3. és 4. évfolyamokon JÁTÉK A MATEK néven Bálintné Nagy-Kaszap Ditta és Burián Zsanett műhelyvezető pedagógusok segítik a tehetséges és motivált tanulókat, míg 5., 6. és 7. évfolyamokon a MATEH tehetségműhelyben Segesdiné Sárközi Anna, Tári Emese és Soponyai-Solti Anett műhelyvezetőkkel és egy-egy alkalommal meghívott tanárokkal (Borz Attila, Bődyné Barna Etelka, Elbert Tamás, Ilyés Béla, Karsai Dénes, Katona Csilla, Kissné Berta Orsolya, Szigetközi Tímea) dolgozhatnak együtt a gyerekek. Az angol nyelvi tehetségműhely N-JOY and SHARE programjában 5. és 6. évfolyamokon Tóthné Benkő Mónika és Keresztesi Orsolya műhelyvezetők foglalkoznak a tanulókkal, esetenként anyanyelvi tanárok segítségével. Molnár Gábor 3.a osztályos, kiemelkedően tehetséges tanulónk matematikából az 5. osztályos matematika tananyagot tanulja és az 5.c osztály matematika óráit látogatja. Bernáth Éva és Mikulesz-Bolló Brigitta a tehetséggondozásban részt nem vevő tanulóknak havonta TÁRSASJÁTÉK SZAKKÖRt tartanak, amelyen különböző logikai társasjátékokkal ismerkednek meg a gyerekek. Ettől a tanévtől tervezzük egy új tehetségműhely beindítását is. A ROBOTIKA tehetségműhelyünket Soponyai-SoltiAnett vezeti majd, ahová a 4. évfolyamos tanulókat várjuk.

Ebben a tanévben két pályázatot nyújtottunk be a tehetséggondozás területén a Nemzeti Tehetség Program keretén belül. Az egyik pályázatunk eszközfejlesztésre, a robotika szakkör beindítására szolgál, másik pályázatunk pedig egy komplex angol nyelvi tehetséggondozó program megvalósítását célozza meg.

A tehetségműhelyekbe való beválogatást, tehetségazonosítást az első félévben végezzük több lépcsőben. A beválogatás fontos szempontja a tanulók egyéni motivációja, így a műhelyekbe önkéntes alapon, jelentkezés útján, illetve meghívással, vagy az osztályfőnökök ajánlásával kerülnek be tanulóink. Tehetségazonosítási munkánk elméleti hátterét a Renzulli-féle megközelítés adja. A félév során információkat gyűjtünk a szülőktől és a szaktanároktól is kérdőívek formájában, teszt-, és értékelőlapok segítségével tárjuk fel aktuális viselkedésprofiljukat. A felmérésekben, kérdőívek összeállításában és kiértékelésében, valamit az év közben felmerülő problémák megoldásában Kis Andrea, tanácsadó szakpszichológus segít bennünket. Célunk, hogy komplexebb képet kapjunk a tehetségműhelyeinkbe jelentkező tanulókról és szükség szerint pszichológiai módszerekkel is megsegíthessük őket, hogy tehetségüket minél jobban ki tudják bontakoztatni, valamint őket akadályozó problémák megoldásában támogatást nyújtsunk. A beválogatás fontos szempontja a tanuló egyéni motivációja is. Terveink szerint beválogatunk olyanokat is, akik összeredményükben gyengébbek, de egy-két részterületen kimagasló eredményt érnek el, illetve kellőképpen motiváltak.

A tehetségműhelyek programjainak szerves részei a tanulmányi kirándulások. Valamennyi tehetségműhelyünkben lesz lehetőségük a tanulóinknak különböző lazító, gazdagító programokon való részvételre (minimum 1, maximum 3 kirándulás évente tehetségműhelyenként). Ezek az alkalmak lehetőséget kínálnak arra, hogy a gyerekek játékosan megéljék, kipróbálják és megosszák egymással az elsajátított ismereteket, technikákat. A kirándulások a „valós helyzet” élményét nyújtják, valamint jellegükből adódóan kiváló lazító, közösségépítő programok is egyben.

Ebben a tanévben kiemelt feladatként kezeljük iskolánk tehetségpontjának akkreditációját. A sikeres akkreditációs folyamat lebonyolítása érdekében munkaközösségünk vezetője, Segesdiné Sárközi Anna és koordinátora, Tóthné Benkő Mónika jelentkeztek továbbképzésre.

Tóthné Benkő Mónika
igh., a tehetségműhelyek koordinátora,
műhelyvezető pedagógus

 

Műhelyvezetők és műhelyfoglalkozások

Bálintné Nagy-Kaszap Ditta

JÁTÉK A MATEK

3. évfolyam

kedd 6. óra
Burián Zsanett

JÁTÉK A MATEK

4. évfolyam

hétfő 7. óra
Keresztesi Orsolya

N-JOY AND SHARE

6. évfolyam

kedd 7. óra
Segesdiné Sárközi Anna

MATEH

5. évfolyam, kémia

kedd 7. óra
Soponyai-Solti Anett

ROBOTIKA 4. évfolyam,

MATEH 7. évfolyam

kéthetente hétfő 7-8. óra,

csütörtök 7. óra

Tári Emese MATEH 6. évfolyam, megoldások angol nyelven hétfő 7. óra
Tóthné Benkő Mónika

N-JOY AND SHARE

5. évfolyam

szerda 7. óra
Bernáth Éva logikai társasjátékok havonta 1 x 3 óra
Mikulesz-Bolló Brigitta

 

Segítő pedagógusok

Borz Attila természetismeret
Bődyné Barna Etelka testnevelés
Elbert Tamás programozás
Ilyés Béla testnevelés
Karsai Dénes történelem
Katona Csilla fizika
Kissné Berta Orsolya művészetek
Szigetközi Tímea történelem

Copyright © 2014. Zöldliget Általános Iskola

Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.