tehetsegpont logo

 TEHETSÉGPONT A VELENCEI  ÁLTALÁNOS  ISKOLÁBAN

          tehetsegpont logo         

 Mateh  tehetségműhely 2017-2018.  5. évfolyam
Műhelyvezető: Segesdiné Sárközi Anna
  


Témák:


- Csoportok kialakítása
Két csoportban folyik a műhelymunka, egyik csoport foglalkozásai hétfőn, a másik csoport foglalkozásaira szerdán kerül sor.
- Az egy története című kisfilm megnézése
- A filmben látottak megbeszélése, kiegészítése a magyarok által használt jelekkel.Témák:


- A tízes számrendszer helyi értékei, a tízes számrendszerben használt alaki értékek, valódi értékek
- Bináris jelrendszer használata napjainkban
- Kettes számrendszer helyi értékei, alaki értékei, valódi érték
- Átváltás kettes számrendszerből tízes számrendszerbe
- Számország bankkártya elkészítése színes lapból, helyiérték táblázattalTémák:


- Bináris jelrendszer napjainkban, bankkártya
- Játék: Kettes számország piacán értékesítés és vásárlás. Bankkártyába kettes számrendszerben a vásárlás értékének bejegyzése, majd a vásárlási kiadások és az eladott termékek értékének átszámolása tízes számrendszerbe, ellenőrzés az eladási és vásárlási oldal egyenlősége alapján.


Témák:


- Tengelyes szimmetria értelmezése
- Tengelyesen szimmetrikus ábrák készítése festékkel. Félbehajtott befestékezett lap két oldalának vizsgálata. Festékkel fonalkép készítése, az egyszerre elkészített két fonalkép szimmetriájának vizsgálata.
- Tabló készítése az elkészített tengelyesen szimmetrikus ábrákból.


Témák:


Tengelyes szimmetria a művészetben
- Tengelyes szimmetria a festészetben:
Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora c. képe
Viktor Vasarely képei
- Magyarország művészete:
hajfonatok, tarsolylemezek
- Tengelyes szimmetria a szobrászatban, építészetben
Klasszicista építészet Magyarországon: főúri kastélyok Dég, VajtaFoglalkozást tartó pedagógus: Szigetiné Csákvári Éva


Témák:


Tengelyes szimmetria a szobrászatban és az építészetben
- Tanulmányi kirándulás a kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Emlékházba.Foglalkozást tartó pedagógus: Szigetiné Csákvári Éva
Kísérő pedagógus: Segesdiné Sárközi Anna


Témák:


- Tízes és kettes számrendszerről tanultak átismétlése, alaki, helyiértékek és valódi értékek vizsgálata.
- Hármas számrendszer helyiérték táblázatának elkészítése, a helyiérték táblázatba beírt alaki értékek alapján a hármas számrendszerben megadott szám átváltása tízes számrendszerbe.
- A tízes, kettes és a hármas számrendszer közötti összefüggések felismerése, megbeszélése
- Tízes számrendszerben megadott szám felírása kettes számrendszerben.

  8/1. Foglalkozás
Időpont: 2017. december 13.
Időtartam: 1 óra
Helyszín: 7b tanterme

Témák:
- Malom táblajáték
Szabályok megismerése, alkalmazása, a lehetőségek vizsgálatával a logikai gondolkodás fejlesztése, figyelem javítása, nyerő és vesztes helyzet elfogadása, előre gondolkodás, lehetséges lépések végig gondolása
- Csoportra bontva egy táblai malomjáték során a lépések megbeszélése, előre gondolkodás, stratégiai gondolkodás fejlesztése. A lépések végig gondolása, mint a csapat lehetséges nyerő lépéseinek és az ellenfél lehetséges lépéseinek hatásának figyelembe vételével.
- Párosmunka: malomjáték.

Foglalkozást tartó pedagógus: Segesdiné Sárközi Anna

8/2. foglalkozás

Időpont: 2017. december 18.
Időtartam: 1 óra
Helyszín: 7b tanterme

Témák:
- Malom táblajáték
Szabályok megismerése, alkalmazása, a lehetőségek vizsgálatával a logikai gondolkodás fejlesztése, figyelem javítása, nyerő és vesztes helyzet elfogadása, előre gondolkodás, lehetséges lépések végig gondolása
- Csoportra bontva egy táblai malomjáték során a lépések megbeszélése, előre gondolkodás, stratégiai gondolkodás fejlesztése. A lépések végig gondolása, mint a csapat lehetséges nyerő lépéseinek és az ellenfél lehetséges lépéseinek hatásának figyelembe vételével.
- Párosmunka: malomjáték.

Foglalkozást tartó pedagógus: Segesdiné Sárközi Anna9. foglalkozás

Időpont: 2017. december 20.

Időtartam: 1 óra

Helyszín: 7b tanterme

Témák:
Szülői betekintés
- Gyerekek ismertették a szülőkkel mivel foglalkoztunk eddig. Párokban, illetve három fős csoportban beszéltek a szimmetriáról, tízes, kettes, hármas számrendszerről, számrendszerek (kettes-tízes, hármas-tízes) közti átváltásról, bemutatták a foglalkozásokon használt „számország” bankkártyát.
A foglalkozás hátralévő részében hagyományos és különleges formájú táblákon a szülőkkel együtt malmoztak a gyerekek.

Foglalkozást tartó pedagógus: Segesdiné Sárközi Anna

Segítő pedagógusok: Stillné Szabó Zoé, Szigetiné Csákvári Éva


10. foglalkozás
Időpont:
I. csoport: 2018. január 3.
II. csoport: 2018. január 8.
Időtartam: 1 óra
Helyszín: 7b tanterme
Témák: Amőba
Amőba játékszabályainak megismerése. Lépések vizsgálata, előrelátás, lehetséges lépések végig gondolása, stratégiai gondolkodás fejlesztése.
Síkbeli látásmód fejlesztése.
11. foglalkozás
Időpont:
I. csoport: 2018. január 10.
II. csoport: 2018. január 15.
Időtartam: 1 óra
Helyszín: 7b tanterme
Témák: Térbeli amőba
Játékszabályok betartása, elemzőképesség fejlesztése.
A síkbeli és térbeli elrendezés közti kapcsolat felismerése.
12. foglalkozás
Időpont: 2018. január 17. (Összevont foglalkozás)
Időtartam: 1 óra
Helyszín: Tornaterem
Témák: Amőba bajnokság
Cél: Egy négyszer négyes pályán 4 db korong segítségével amőba kialakítása.
A gyerekek négy fős csoportokat alkottak, és mozgásos sorjátékkal alakították ki az egyszínű négyes sorokat. A letett korongok áthelyezhetők voltak, így a másik csapat nyerő helyzete megakadályozható volt. A bajnokság során minden csapat minden csapattal játszott.
A játék során egymás segítése, a közös munka került előtérbe, és a nyerő, vesztő helyzet elfogadása.Foglalkozást tartó pedagógus: Kardos Gergelyné
Segítő pedagógus: Segesdiné Sárközi Anna
13. foglalkozás
Időpont:
I. csoport: 2018. január 24.
II. csoport: 2018. január 22.
Időtartam: 1 óra
Helyszín: 7b tanterme
Témák: Egybevágóság, hasonlóság, arány
Hasonlóság és az egybevágóság megkülönböztetése, felismerése.
Tájékozódás a térképen. Térképen a geometriai ismeretek alapján kincs helyének keresése.
Arányosság segítségével egy távolság vagy egy tárgy valódi méretének megadása.
14. foglalkozás
Időpont: 2018. január 31. (Összevont foglalkozás)
Időtartam: 1 óra
Helyszín: 7b tanterme
Témák: Kitekintés a négyes és az ötös számrendszerre
A négyes és az ötös számrendszer helyiértékei, alaki értékei. Átváltások a számrendszerek között.
Kiegészítő feladatok a térlátás fejlesztésére: kockákból testek építése elől, felül és oldalnézet alapján.
16. foglalkozás
Időpont:
I. csoport: 2018. február 12.
II. csoport: 2018. február 14.
Időtartam: 1 óra
Helyszín: 7b tanterme
Témák: Biztos, lehetséges, lehetetlen események vizsgálata
Versenyfeladatok megoldása. Többféle megoldás keresése, megoldások megbeszélése.
A feladatmegoldás során a rossz megoldások vizsgálata, hibák keresése, javítása.
Közös munka során egymás ötleteinek elfogadása, egymás gondolatainak felhasználása a közös feladatmegoldások során.
17. foglalkozás
Időpont:
I. csoport: 2018. február 19.
II. csoport: 2018. február 21.
Időtartam: 1 óra
Helyszín: 7b tanterme
Témák: Hányféle sorrend lehetséges?
A problémamegoldási készség és a kombinatorikai gondolkodás fejlesztése. A problémamegoldás szemléletes megjelenítése, ábrázolása vonalakkal, nyilakkal. Az összes eset rendezett felsorolása.
18. foglalkozás
Időpont:
I. csoport: 2018. február 26.
II. csoport: 2018. február 28.
Időtartam: 1 óra
Helyszín: 7b tanterme
Témák: Logikai feladatok megoldása
Versenyfeladatok megoldása.
Halmazelmélet fejlesztése a feladok megoldása során.
Térlátás fejlesztése IKT eszközök használatával (kivetített test felépítése kockákból, kockák számának meghatározása).
Sorbarendezéses kártyajáték a legalább, legfeljebb, kisebb, nagyobb, nemkisebb, nemnagyobb kifejezések gyakorlásával.
19. foglalkozás
Időpont:
I. csoport: 2018. március 5.
II. csoport: 2018. március 7.
Időtartam: 1 óra
Helyszín: 7b tanterme
Témák: Algoritmusok
Képletek alkalmazásának lehetőségei. Kerület, terület számolásának menete, mint egy algoritmus.
Számrendszerek és az algoritmus:
Tízes számrendszerbeli szám átszámolása kettes, hármas, négyes és ötös számrendszerbe osztásos módszerrel. Az osztásos módszer alkalmazása, mint algoritmus.
20. foglalkozás
Időpont:
I. csoport: 2018. március 12.
II. csoport: 2018. március 22.
Időtartam: 1 óra
Helyszín: Informatika szaktanterem
Témák: Az objektumorientált programozás jellemzőinek bemutatása a Lapoda Studio programmal. Nyomógombok, beviteli mezők, címkék és feliratok.
A "Szorzótábla gyakorló" program felületének megtervezése, gombok, beviteli mezők, feliratok elhelyezése.
21. foglalkozás
Időpont:
I. csoport: 2018. március 19.
II. csoport: 2018. március 29.
Időtartam: 1 óra
Helyszín: Informatika szaktanterem
Témák: A nyomógomb, mint eseményindító. Véletlenszámok létrehozása gomb lenyomására. A véletlenszámokat tároló változók definiálása. A véletlenszámok kiíratása a beviteli mezőkbe. A beviteli mezők írásvédetté tétele.
22. foglalkozás
Időpont:
I. csoport: 2018. március 26.
II. csoport: 2018. április 5.
Időtartam: 1 óra
Helyszín: Informatika szaktanterem
Témák: Elágazás a programban: a felhasználó által beírt, és a valós eredmény összehasonlítása. Üzenetek megjelenítése helyes, illetve hibás válasz esetén.
23. foglalkozás
Időpont:
I. csoport: 2018. április 2.
II. csoport: 2018. április 12.
Időtartam: 1 óra
Helyszín: Informatika szaktanterem
Témák: A program tökéletesítése. Csak akkor "adjon" új feladatot, ha a felhasználó válasza helyes. Helytelen válaszok esetén számolja a hibákat. A program ablakban történő megjelenítése. Futtatható állomány készítése.
           

Copyright © 2014. Zöldliget Általános Iskola

Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.