tehetsegpont logo

 TEHETSÉGPONT A VELENCEI  ÁLTALÁNOS  ISKOLÁBAN

          tehetsegpont logo         

 Pályázataink... 

A korábbi évek során felmerült az igény arra, hogy iskolánk is Tehetségponttá váljon. A pedagógusokkal való közös gondolkodás és a számos felkészítő továbbképzést követően 2017 nyarán a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácstól megkaptuk a „Regisztrált Tehetségpont” címet. Az idei tanévben indítjuk el tehetséggondozó munkánkat az ötödik és harmadik évfolyamon matematika és angol nyelv területén, valamint a sportban tehetséges tanulók tanulmányi támogatását.

Robotika szakkör indítása és a már működő matematika tehetségpont munkájának színesítése NTP-MTTD-19 kódjelű pályázat  

 • Új kezdeményezésű vagy már hagyományokkal rendelkező, legalább 30 órás, tanórán kívüli, a matematikai, vagy a természettudományos, vagy a digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló, élmény- és felfedezés központú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, interaktív bemutató, makett, poszter stb.) jön létre.
 • Az indítani tervezett digitális kompetencia területén nincs korábbi eredménye az iskolának, de intézményünk 1993-as megalakulása óta foglalkozik a matematika-logika területén tehetséges tanulók fejlesztésével. Az iskola vezetése ennek biztosítására megemelte a matematika tantárgy heti óraszámát eggyel a szabadon választható órák terhére. A területi, megyei és országos versenyekre való felkészítést az intézmény pedagógusai mind alsó mind felső tagozatban külön végzik, néhány fős csoportokban a tanórákon kívül. Rendszeresen részt vesznek tanulóink a Triáda Matematika versenyen (területi) melyen 2018-ban 12 tanulónk végzett az első húsz között. 5. és 6. osztályosaink legjobb eredménye 1-1 ötödik hely volt, nyolcadikosaink pedig elhozták az első két helyezést. Az országos versenyek közül a Zrínyi Ilona matematika verseny, melyen a sikeresebb alsó tagozatos tanulóink eredményeit (2019-ben Fejér megyében csapat 2. hely, 2. évf. 3.,11. és további helyek, 3. évf. 15., 5. évf 45., 6. évf 75. és további helyek) nem tudják magasabb évfolyamaink ismételni. Emiatt fontos különösen, hogy az érdeklődés fenntartása a szaktárgyak irányában megmaradjon. A tavalyi évben részt vettünk a Babtista Szeretetszolgálat Tehetségnapi komplex vetélkedőjén, melyen csapataink kiváló eredményeket értek el. A 3.-4. osztályos csapatunk harmadik, 5.-6. osztályosaink második a 7.-8. osztályosaink pedig az első helyezést értek el.
 • Mivel a digitális kompetencia területén egyelőre hiányosak a diákjaink lehetőségei, így fontos lenne a robotika szakkör elindítása ebből a szempontból is.
 • Iskolánkban már működik angol és matematika tehetséggondozás melynek megalkotása során igyekeztünk több területet is bevonni az éves munkába. A hazánkban néhány éves múlttal rendelkező, iskolánkban beindítani tervezett robotika szakkör ezekhez kapcsolódóan több tantárgyat is érintő tanórán kívüli foglalkozásként kiegészítené a már folyó tehetséggondozó munkát is. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok megismerhessék a programozás alapjai mellett a matematikai logikát is. Emellett a LEGO EV3 robotokkal több tantárgyhoz is szeretnénk kapcsolódni. A robotokkal saját maguk fedezhetnek fel összefüggéseket, elemezhetnek adatokat.
 • A robotika szakkör másik célja a tehetséges tanulók kiemelése és korosztályukhoz illő versenyekre, bemutatókra való eljuttatása. A robotokkal való munka és a programozásuk nem egyszemélyes munka, így a tanulók interperszonális készségei is fejleszthetők. Az együtt, sikeresen megoldott problémák pedig növelik a tanulók önbizalmát.

N-Joy and Share angol nyelvi komplex tehetséggondozó program

 • Köznevelési intézményben tanuló, fiatal tehetségek számára szervezett, új kezdeményezésű vagy már hagyományokkal rendelkező, legalább 30 órás, tanórán kívüli, élmény- és felfedezés vagy alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, interaktív bemutató, makett, poszter stb.) jön létre.
 • Az angol nyelvi tehetségműhely N-Joy and Share programjának a lényege és célja a gyermekek idegen nyelvi képességeinek, ismereteinek fejlesztése mellett, különböző kultúrák megismertetése és elfogadtatása, illetve a tanulók saját kultúrájának idegen nyelven történő bemutatásának elsajátítása. Mindezek mellett fontos szerepet kap a prezentálás, a megszerzett tudás átadása, egymás tanítása. Az angol nyelvű előadásokat kis csoportokban kooperálva, egymás segítésével, mentorálásával készítjük elő.
 • Intézményünk 2009-ben kezdte meg a két tanítási nyelvű képzés bevezetését felmenő rendszerben. Azóta kiemelt figyelmet fordítunk az angol nyelv tanítására, módszertani megújulásunkra. Iskolánk nyelvi programja már nem csak a régiónkban, de országos szinten is ismert és elismert lett az elmúlt évek alatt. 2009 óta évente szervezünk nyelvi konferenciákat angoltanárok, angolos tanítók és/vagy anyanyelvi tanárok számára, ahol jó gyakorlatainkat mutatjuk be neves előadók mellett. Egy alkalommal intézményünk nyerte el az országos két tanítási nyelvű szakmai nap szervezésének jogát is, melyen 120 pedagógus vett részt.
 • Tehetségműhely foglalkozásainkat 2017-ben kezdtük 5. évfolyamon felmenő rendszerben a két tanítási nyelvű programban résztvevő tanulókból merítve. 2017 óta regisztrált tehetségpontként működünk. Előtte is, bár más formában, de végeztünk tehetséggondozást. Ez azonban elsősorban a különböző nyelvi versenyekre való felkészítésben merült ki.
 • Jelenleg 34 tanuló vesz a különböző műhelyfoglalkozásokon ezen a tehetségterületen. 2018-ban elnyertük az Európai Tehetségpont díjat a két tanítási nyelvű programunkkal. A műhelyfoglalkozásokon a holisztikus szemléletet követjük, próbáljuk átültetni a gyakorlatba az eddig megszerzett tudást és a tanítási óráktól teljesen független programot dolgoztunk ki.
 • A gazdagító és lazító programok egy részét a matematika tehetségterületen működő műhelyekkel közösen szervezzük. Ilyen volt például a Parlament látogatása: szimmetria a matematika terén, idegenvezetés, szimbólumok, magyar kultúra közvetítése az idegen nyelv területén. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a megközelítéssel a holisztikus szemléletet, a tantárgyköziséget még jobban tudjuk hangsúlyozni. Bár tanulóinkat nem versenyekre készítjük, de az itt elvégzett munka hatása mind tanítási órákon, mind helyi, regionális és országos versenyek szintjén megjelenik.
 • Várt eredmény, hogy a tanulók frusztráció nélkül legyenek képesek megosztani véleményüket kultúrákról, kultúrák közti különbségekről. Képesek legyenek képviselni és bemutatni saját hazájukat, kultúrájukat más országok képviselőinek. Eredménynek könyveljük el, ha a gyerekek törekedni fognak a program megvalósítása során a jó teljesítményre, motivációjuk, érdeklődésük fenntartható lesz és hatékonyan dolgozzák fel az új ismereteket. Fontos, hogy a tanulók megedződjenek a feladathelyzetekben.

A program során megvalósuló alkotások:

 • poszterek készítése amerikai államokról
 • interjú készítése anyanyelvi beszélőkkel, célnyelvi országból érkezőkkel (hanganyag)
 • VLOG készítése Magyarországról, magyar kultúráról (videó)
 • fotókönyv készítése az iskolánkról

Játékos tehetséggondozás eszközparkjának bővítése a velencei általános iskolában


A tehetségpont kialakításával párhuzamosan kerestük a lehetőséget, hogy az általunk választott tehetségterületeken az eszközparkot is bővítsük. Ennek kapcsán intézményünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása című NTP-TFJ-17 kódjelű pályázati kiírásra beadott A játékos tehetséggondozás eszközparkjának bővítése a velencei általános iskolában című pályázatunk a Támogató döntése alapján 550000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A pályázati összegen 99 db térbeli, vizuális és logikai gondolkodást fejlesztő játékot tudunk beszerezni.


A beszerzésre kerülő társasjátékokat nem csak a tehetséggondozó foglalkozásokon, hanem tanórákon is alkalmazni szeretnénk, valamint alsó és felső tagozatban egy-egy társasjáték szakkör beindítását is tervezzük.
2017. október 16-án 16.30 órakor a Játssz most velünk! című nyertes pályázatunkat bemutató rendezvényünkön tájékoztatjuk a szülőket programjainkról.
A Matematika Tehetséggondozó Műhely első foglalkozására, csoportalakításra 2017. október 18-án 1345-kor kerül sor, míg az Angol Nyelvi Tehetséggondozó Műhely első foglalkozására és a csoportalakítására 2017. október 17-én 1345-kor várjuk szeretettel az érdeklődő ötödikes tanulókat. A megnyitó rendezvényen előadott prezentációDia1 Dia2 Dia3Dia4 Dia5 Dia6Dia7 Dia8 Dia9Dia10 Dia11 Dia12Dia13 Dia14 Dia15A megnyitó rendezvényen készült fotók

 

 Pályázat csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a Baptista Tehetségsegítő Tanács tehetségalapjából történő finanszírozással

 • A baptista fenntartású intézményekben csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósításának támogatására a fenntartó, a Baptista Szeretetszolgálat, az általa alapított Baptista Tehetségsegítő Tanácson keresztül pályázatot írt ki. Céljuk a baptista iskolák tehetséges tanulóinak támogatása és a támogatott csoportos tehetségsegítő tevékenységek által a Baptista Tehetségsegítő Tanács jó gyakorlatainak bővítése.
 • A pályázat keretében egy 33 tanórányi időtartamú fejlesztő foglalkozássorozat, tehetségműhely és egy ehhez kapcsolódó tanulmányi kirándulás megvalósítására pályáztunk, amely minimum 8 maximum 16 diák bevonásával valósul meg.

Megvalósítási időszak: 2017. október 20. és 2018. május 30. között.

 • A Pályázaton legalább 100 000 Ft legfeljebb 250 000 Ft vissza nem térítendő támogatás volt igényelhető. Intézményünk elnyerte a maximális 250 000 Ft támogatást.
 • A program neve: N-JOY and SHOW – angol nyelvi tehetségműhely
 • A program célja: Az angol nyelvi tehetségműhely N-JOY and SHOW programjának a célja a gyermekek idegen nyelvi képességeinek, ismereteinek fejlesztése mellett, különböző kultúrák megismertetése és elfogadtatása, illetve a tanulók saját kultúrájának idegen nyelven történő bemutatásának elsajátítása. A programban ezért kiemelten fontosnak tartjuk az anyanyelvi beszélőkkel való találkozásokat, illetve intézményünk anyanyelvi tanáraival való együttműködést.

Az ötödik évfolyam még az általános intellektuális képességek erősítésének időszaka, de az általános képességek fejlesztésén túl el kell indulni a speciális képességek fejlesztése útján is. A program segítségével szeretnénk megteremteni annak a lehetőségét, hogy minél több területbe kóstolhassanak bele a gyermekek (pl. idegenvezetés). Szélesedjen látókörük, számukra ismeretlen, új feladatokkal találkozzanak, ezáltal fejlődik énképük, önismeretük, illetve a kulturális hovatartozás érzése is.A program megvalósítása során célunk továbbá az IKT eszközök tudatos használatának erősítése, újszerű feladatokon keresztül a motiváció fenntartása, illetve az érdeklődés felkeltése újabb területek iránt.Fontosnak tartjuk a program megvalósítása alatt a kooperációs készségek fejlesztését, ösztönözzük egymás segítését, támogatását, akár mentorálását. A programba szeretnénk bevonni néhány 8. osztályos tanulót is, hogy a Vlog készítésnél segítsék társaikat.A program segíti a gyermekek komplex személyiségfejlesztését. Fontos a tehetség szempontjából leglényegesebb személyiségvonások megerősítése és a kognitív folyamatok hatékonyabbá tétele. Ezen területek fejlesztésével, támogatásával igazi alkotókká válhatnak.

 • Beválogatás, tehetségazonosítás: A beválogatást, tehetségazonosítást az 5. évfolyam első félévében végezzük. A beválogatás több lépcsőben zajlik. Információkat gyűjtünk a szülőktől, a szaktanároktól is, illetve felmérjük a gyerekek igényét. A beválogatás fontos szempontja a tanuló egyéni motivációja.
  A beválogatáshoz továbbá szükség van arra is, hogy objektív eszközökkel megállapítsuk a tanulók képességét. Ez azért fontos, hogy a tehetséggondozó program beindítása és megvalósítása során tisztában legyünk a tanulók képességeivel és ehhez mérten tervezzük a programot.
  Terveink szerint beválogatunk olyanokat is, akik összeredményükben gyengébbek, de egy-két részterületen kimagasló eredményt érnek el, illetve kellőképpen motiváltak.
 • Várt eredmények: Célunk, hogy a tanulók frusztráció nélkül legyenek képesek megosztani véleményüket kultúrákról, kultúrák közti különbségekről. Képesek legyenek képviselni és bemutatni saját hazájukat, kultúrájukat más országok képviselőinek. Eredménynek könyveljük el, ha a gyerekek törekedni fognak a program megvalósítása során a jó teljesítményre, motivációjuk, érdeklődésük fenntartható lesz és hatékonyan dolgozzák fel az új ismereteket. Fontos, hogy a tanulók megedződjenek a feladathelyzetekben.
 • Tanulmányi kirándulás: A program szerves része a tanulmányi kirándulás. A kirándulás lehetőséget kínál arra, hogy a gyerekek játékosan megéljék, kipróbálják és megosszák egymással az elsajátított ismereteket, technikákat. Az intézményünk anyanyelvi tanáraival közösen megvalósított program biztosítja a „valós helyzet” élményét, továbbá a kirándulás jellegéből adódóan kiváló lazító program is. 

Copyright © 2014. Zöldliget Általános Iskola

Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.